Kiyannata bari taram…
Umba laga gadai ban…
Darannata bari taram…
Gada uhulannata ba dan…
Numba ai gada me taram…
Nahayak nathi ekek men…
Ma banina me banum…
Umbata ahenawa nam…
Karunakara gihin dan…
Naganin tap 1n…

Tagged in: